Blues – tidig historia

Bluesens historia tog fart i slutet av 1800-talet och präglades då av förhållandevis sorgsna toner med rötter i afrikansk musik. Vad egentligen ordet ”blues” betyder tvistar de lärde om, men det kan härstamma från något som på svenska låter sig översättas till ”blå djävlar” (blue devils), vilket ska antyda ledsamhet och melankoli. Det finns dock de som menar att kopplingen till baksmälla och alkohol är starkare när det gäller just känslan av ledsamhet och i viss mån depression. Att det på något sätt har med lågt humör att göra är de flesta överens om.

Den första nedtecknade och bevarade blueslåten är från 1908. Den skrevs av Antonio Maggio och hette I Got the Blues. Den första inspelningen anses ha gjorts av Mamie Smith som sjöng Perry Bradfords Crazy Blues. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta handlar om dokumenterade noter och inspelningar, där ordet ”blues” faktiskt förekommer. Precis som med många andra konstformer är gränserna inte nödvändigtvis helt skarpa alla gånger mellan genrer.

Texterna och upplägget

France, Paris, 27 april 2013: Unidentified musician play before public outdoors on April 27, 2013 in Paris, France. Everyday more 100 buskers perform on the streets and in the metro of Paris

De allra tidigaste blueslåtarna bestod huvudsakligen av en fras som helt enkelt upprepades fyra gånger, med mer eller mindre variation. In på 1900-talet började det dock utvecklas till två upprepande fraser med en sammanfattande fras sist. De sjöngs nästan mer som ett slags rytmiskt tal snarare än som en direkt melodi. Och precis som ordet ”blues” antyder, handlade texterna ofta om starka känslor i en kall och hård värld. Texterna problematiserade inte sällan afroamerikaners situation i USA.

Låtarna präglas också av ett slags rop-svar-system som ofta finns i både afrikansk och afroamerikansk musik idag. Detta ser man dessutom i väldigt många sammanhang, då som nu. Något av det mest tydliga kanske många märker om man går på något större sportevent, där ena publiksidan av arenan ofta påbörjar en ramsa som den andra sidan sedan svarar på. Detta är helt enkelt inom samma tradition. Andra kanske känner igen det från kyrkliga sammanhang, och det är vanligt inom gospel generellt.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

saturation